Overstapaanbiedingen

Europese Green Deal

Wat zijn de gevolgen van de Europese Green deal? Klimaatverandering en aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zal de Europese Green Deal de EU omvormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waarbij wordt gezorgd voor:

 • geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050
 • economische groei losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen
 • geen persoon en geen plaats achtergelaten

De Europese Green Deal is ook onze reddingslijn uit de COVID-19-pandemie. Een derde van de 1,8 biljoen euro investeringen van het NextGenerationEU Recovery Plan en de zevenjarige EU-begroting zal de Europese Green Deal financieren.

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen aangenomen om het klimaat-, energie-, transport- en belastingbeleid van de EU geschikt te maken om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Nieuwe voorstellen om ontbossing een halt toe te roepen, duurzaam afvalbeheer te innoveren en de bodem gezond te maken

Op 17 november heeft de Commissie nieuwe regels voorgesteld om door de EU veroorzaakte ontbossing aan banden te leggen, evenals nieuwe regels om afvaltransporten binnen de EU te vergemakkelijken om de circulaire economie te bevorderen en de export van illegaal afval naar derde landen aan te pakken. De Commissie heeft ook een nieuwe bodemstrategie gepresenteerd om tegen 2050 alle Europese bodems hersteld, veerkrachtig en adequaat te beschermen.

De voordelen van de Europese Green Deal

De Europese Green Deal zal het welzijn en de gezondheid van burgers en toekomstige generaties verbeteren door te voorzien in:

 • frisse lucht, schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit

 • gerenoveerde, energiezuinige gebouwen

 • gezond en betaalbaar eten

 • meer openbaar vervoer

 • schonere energie en geavanceerde schone technologische innovatie
 • duurzamere producten die kunnen worden gerepareerd, gerecycled en hergebruikt
 • toekomstbestendige banen en vaardigheidstrainingen voor de transitie

 • wereldwijd concurrerende en veerkrachtige industrie

Raak betrokken

U kunt het verschil maken door deel te nemen aan het  Europese Klimaatpact , een initiatief dat gemeenschappen helpt om maatregelen te delen en uit te voeren om klimaatverandering tegen te gaan, of aan het  Nieuwe Europese Bauhaus , een initiatief dat een culturele en creatieve dimensie geeft aan de Europese Green Deal .