Overstapaanbiedingen

Groene stroom

Alles over de soorten stroom

Duurzame energie is fossielvrije energie. Het is een mooie, schone vorm van energie die niet van fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool komt. Bij het opwekken van energie uit duurzame energiebronnen is er dus ook geen CO2-uitstoot. Wij zetten de meest gebruikte soorten duurzame energie op een rij:

  • Windenergie gebruiken we in Nederland veel als duurzame energiebron. Wij hebben in ons land de ideale omstandigheden voor het opwekken van energie uit wind: aan wind is er ten slotte geen gebrek. Hoe het werkt? Windturbines zetten windenergie om in groene stroom. In het kort gebeurt dit doordat de wind de rotorbladen (wieken) van de windturbine aanzet tot draaien. Deze beweging wordt uiteindelijk doorgezet naar de generator, waar stroom ontstaat. Nederland heeft ongeveer 30 windparken. Vanaf 1 juli 2021 starten we met de bouw van Hollandse Kust Zuid het grootste offshore windpark ter wereld. In 2023 zal het park volledig operationeel zijn met een duurzame elektriciteitsproductie die overeenkomt met het jaarverbruik van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens.

  • Zonne-energie komt, zoals de naam al zegt, voort uit de zon. Zonne-energie is energie in de vorm van licht en warmte. Dankzij zonnepanelen wordt zonne-energie opgevangen en omgezet tot stroom. Zonnepanelen vind je onder andere in grootschalige zonneparken. Je kan ze ook op het dak van je huis laten plaatsen, als het dak hiervoor geschikt is.

  • Waterkracht is een veelgebruikte duurzame energiebron in Europa. De kracht die ontstaat uit vallend of stromend water maakt het mogelijk om stroom op te wekken. Dit gebeurt in waterkrachtcentrales. Hoewel wij in Nederland twee waterkrachtcentrales hebben, is het aandeel waterkracht als energiebron in Nederland vrij klein. Dit komt doordat het Nederlandse landschap weinig bergen en hoogteverschillen heeft. Deze zijn nodig om het water krachtig te laten stromen en hier vervolgens energie uit op te wekken.

  • Biomassa komt van zowel dierlijk- als plantaardig materiaal. Zo vallen onder andere GFT, houtafval, koolzaadolie, mais en dierlijke vetten onder biomassa. De bio-energie die uit deze bronnen ontstaat wordt verwerkt tot warmte, biobrandstof of groen gas. Vattenfall ziet biomassa als tijdelijke oplossing voor stadswarmte, totdat we andere energiebronnen kunnen inzetten.

Steeds vaker voor een groen energie contract. Dit komt omdat mensen langzaam aan steeds milieubewuster worden. Steeds vaker komt het belang van duurzaamheid in het nieuws, hierdoor krijgen mensen een beter beeld van de betekenis. Daarnaast wordt groene stroom ook steeds voordeliger. Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat een energie contract met groene stroom voordeliger is dan een contract met grijze stroom.

Voordeel van duurzame energie

Het grootste voordeel van groen opgewekte energie is dat de opwekking gedaan wordt met natuurlijke energiebronnen. Hierbij kun je denken aan zonnepanelen, windmolens of waterkrachtcentrales. Dit zijn onuitputtelijke energiebronnen en deze bronnen produceren ook geen CO2 tijdens het opwekken van de stroom. Daarnaast heb je ook groen gas. Groen gas wordt door leveranciers ook wel biogas genoemd. In Nederland hebben we nog niet voldoende groen gas om ieder huishouden in Nederland van groen gas te voorzien.

Verschil tussen groene en grijze stroom

Als je energie gaat vergelijken kun je vaak kiezen voor groene of grijze stroom. Groene stroom is, zoals hierboven al genoemd, stroom die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen. De tegenhanger is de grijze stroom. Dit is stroom die ook wordt opgewekt uit energiebronnen die op kunnen raken, maar leveranciers plakken hier geen certificaten op. Deze stroom wordt gewoon als grijze stroom verkocht. 

Prijsverschil tussen groene en grijze stroom

Vaak kiezen mensen voor een energie contract met grijze stroom omdat zij er vanuit gaan dat een energiecontract met groene stroom duurder is. Tegenwoordig is dit niet meer zo. Als je energie gaat vergelijken zie je dat het regelmatig voorkomt dat het goedkoopste energiecontract een energiecontract met groene stroom is.

Hoe kies je een energie contract met groene stroom?

Bij het maken van een energie vergelijking kun je aangeven of je een contract met groene stroom wilt of niet. Als je aangeeft dat je een contract met groene stroom wilt afnemen, dan zie je alleen maar contracten met groene stroom. Geef je aan dat het niet uitmaakt, dan zie je contracten met groene en grijze stroom in je vergelijking. In de beschrijving van het contract kun je terugvinden of het contract bestaat uit groene of grijze stroom. Op deze manier kun je uit alles kiezen en zie je zelf of een groen energiecontract voordeliger voor je is.