Overstapaanbiedingen

WOZ Waarde

Lees alles over de WOZ waarde

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland is in 2021 gestegen naar 290.000 euro. In 2015 was dat nog 206.000 euro. De coronapandemie heeft nauwelijks effect op de WOZ-waarde voor volgend jaar. De gemiddelde verkooprijs van een woning is in een jaar tijd gestegen van 329.450 (1 januari 2020) naar 357.458 euro (1 januari 2021). Het gaat hier om een prijsstijging van 8,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging heeft effect op de gemiddelde WOZ-waarde. Voor komend jaar verwachten wij een gemiddelde WOZ-waarde van 314.000 euro. 

Effect ontwikkeling huizenprijzen op de WOZ-waarde

Stijgende huizenprijzen zorgen voor een hogere WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waardes een jaar achterlopen op de woningprijzen, kunnen we ook volgend jaar nog een stijging verwachten. Voor de WOZ-beschikking van 2022 wordt de marktontwikkeling van 2020 gebruikt (de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021. red). De gemiddelde prijs van een huis steeg in deze periode met 8,5 procent. 

De genoemde stijging van 8,5 procent zal er waarschijnlijk voor zorgen dat ook de WOZ-waarde rond die koers zal oplopen. Dat resulteert dus in een absolute stijging van de WOZ-waarde rond de 24.000 euro. 

Wat is een normale stijging van de WOZ-waarde? 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt door de gemeente onder meer gekeken naar de marktwaarde. Naast de verkoopprijzen die de gemeente van het Kadaster krijgt, verzamelt een gemeente ook de vraagprijzen van woningen die te koop staan. Als we kijken naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, ligt de stijging van de WOZ-waarde in het verlengde van de oplopende huizenprijzen van het jaar daarvoor. 

WOZ-beschikkingWaardepeildatumOntwikkeling huizenprijsStijging WOZ-waardeGemiddelde WOZ-waarde
20191 jan ’189%8,9%248.000
20201 jan ’197,8%7,8%270.000
20211 jan ’207,80%7,3% 290.000
2022*1 jan’218,50%8,5%314.000

* Voor 2022 kunnen we slechts een voorspelling maken. De waarderingskamer zal de gemiddelde WOZ-waarde van 2022 publiceren. 

Gemeenten moeten al aan de slag

De komende maanden zullen de B&W van gemeenten zich moeten buigen over de nieuwe gemeentelijke belastingen voor 2022. Ze zullen daarbij bovenstaande cijfers in het achterhoofd moeten houden om de nieuwe OZB-tarieven te bepalen. Hoe de prijsstijging van de woningen zich exact vertaalt naar de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente en daarmee de OZB-aanslag is afwachten.

Waar is de WOZ-waarde op gebaseerd?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken en is belangrijk voor huizenbezitters. De wet wordt door gemeenten, waterschappen en de fiscus gebruikt om de waarde van een huis te bepalen en is de basis is voor het heffen van onder meer de onroerendzaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing.  Huurders hebben ook met de WOZ-waarde te maken omdat daarmee de maximale huurprijs wordt berekend. De WOZ-waarde is ook de basis voor het eigenwoningforfait, het bedrag dat de Belastingdienst ziet als inkomsten uit de eigen woning. Woningeigenaren moeten dit bedrag optellen bij hun inkomen op de belastingaangifte.

Een hogere WOZ-waarde kan dus betekenen dat je meer aan de fiscus zult moeten afdragen. Je kunt als verkoper ook belang hebben bij een hogere WOZ-waarde. Ook kan mogelijk de hypotheekrente omlaag bij een stijging van de WOZ-waarde.