Overstapaanbiedingen

Alles over zorgverzekering 2023

Zorgpremie 2023 stijgt

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de zorgpremie voor 2023 volgend jaar met ongeveer € 120 euro per jaar stijgt. De nominale premie is nu nog € 127 per maand, maar dit bedrag loopt volgend jaar op tot wel € 137 per maand. De hogere zorgpremie heeft onder andere te maken het stijgen van de lonen, de zorgkosten die hoger uitvallen en het het gelijk blijven van het eigen risico. Op 12 november om middernacht weten we hoe hoog alle zorgpremies daadwerkelijk uitvallen. Dit is namelijk de laatste dag waarop zorgverzekeraars hun premies voor komend jaar bekend mogen maken.

Zorgpremie wordt steeds duurder

De zorgpremie stijgt de komende 5 jaren fors, blijkt uit onderzoek van Skipr op basis van verwachtingen uit de voorjaarsnota van het kabinet. De gemiddelde premie voor een basisverzekering neemt toe van € 128 in 2022 naar € 176 in 2027. Een stijging van maar liefst 36%.

Zorgverzekeraar DSW maakt als eerste de premie voor 2023 bekend: € 137,50 per maand

Zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw als eerste de zorgpremie voor volgend jaar bekendgemaakt. In 2023 betaal je bij DSW € 137,50 per maand voor een basisverzekering. Dit is een stijging van € 9,75 per maand (7,6%) vergeleken met vorig jaar. DSW verhoogt de zorgpremie vanwege de alsmaar stijgende zorgkosten. Zo bestaat 60% van de zorgkosten uit salarissen. En die zijn de laatste tijd omhoog gegaan. Om alle kosten te dekken zou DSW naar eigen zeggen de premie met slechts € 2,- per maand moeten verhogen. Alleen moet de zorgverzekeraar dan geld bijleggen uit eigen reserves. Dit is dan ook de reden dat de premie met € 9,75 stijgt.

Goed om te weten

Zorgverzekeraar DSW hanteert een eigen risico van € 375,-. Dit is € 10 lager dan het verplichte eigen risico. DSW doet dit omdat het het wettelijke eigen risico van € 385,- te hoog vindt.

Zorgtoeslag stijgt met € 35 per maand

Het kabinet en de coalitiepartijen hebben op 31 augustus 2022 een koopkrachtpakket afgesproken. Hierin staat dat de zorgtoeslag voor een alleenstaande met een minimum inkomen volgend jaar omhoog gaat met ongeveer € 35 per maand naar € 154 per maand.

Alleenstaanden en gezinnen

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de zorgtoeslag in 2023 wordt verhoogd met € 42,83 per maand voor alleenstaanden en € 51,08 per maand voor gezinnen. Normaal gesproken moet een hogere zorgtoeslag de stijging van de zorgpremie voor een gedeelte te compenseren. Maar dit jaar wordt de toeslag gebruikt om de koopkracht van lage inkomens te verbeteren.

Kosten medicijnen gaan mogelijk omhoog

Een grote groep Nederlanders zal mogelijk meer moeten betalen voor de medicijnen die ze gebruiken. Minister Ernst Kuipers wil namelijk het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) moderniseren, omdat de kosten anders te veel zouden oplopen.

Op dit moment krijg je als patiënt je medicijnen vergoed als ze opgenomen en geregistreerd zijn in het geneesmiddelen-vergoedingssysteem. Het GVS bestaat uit clusters medicijnen voor kwalen, waarvan in ieder geval één middel volledig vergoed wordt. Als je toch andere middelen wil gebruiken, omdat die voor voor jou beter werken, moet je nu vaak ook al een bijdrage betalen.

Kuipers wil dat de clusters worden herrekend en hoopt dat de fabrikanten hun prijzen zullen verlagen om te voorkomen dat veel patiënten meer moeten gaan bijbetalen voor hun pillen.

6 miljoen mensen moeten bijbetalen

Als de fabrikanten hun prijzen niet verlagen dan zullen 6 miljoen mensen moeten bijbetalen. De helft van hen gebruikt een chronisch geneesmiddel. Het bedrag dat deze mensen moeten bijbetalen zal tussen de € 5 en € 50 per jaar liggen. In 2021 betaalden 2,4 miljoen mensen bij voor hun medicijn.

150.000 mensen betalen mogelijk € 250 extra per jaar

Door de herberekening van de clustermedicijnen zullen ongeveer 150.000 mensen meer dan € 250 per jaar moeten bijbetalen voor hun medicijnen. Om patiënten te beschermen tegen te hoge zorgkosten, wil Kuipers een maximering van de eigen bijdrage aan geneesmiddelen. Sinds 2019 is dat € 250 per patiënt per jaar. Hoe hoog de maximering zal worden, zal de minister nog laten weten.

Goed om te weten: Na de herberekening van de clustermedicijnen zal de eigen bijdrage voor ongeveer 350.000 mensen juist vervallen.

26 reacties

  1. Pingback: usv sitagliptin
  2. Pingback: colace synthroid
  3. Pingback: voltaren-xr
  4. Pingback: cheap levitra com
  5. Pingback: stromectol oral
  6. Pingback: ivermectin otc
  7. Pingback: ivermectin 2
  8. Pingback: levitra for women
  9. Pingback: tadalafil tablet
  10. Pingback: ivermectin lice